POUŽITIE

- kotviaca zálievka pre stroje (turbíny, generátory, kompresory, dieselagregáty, papierenské a gumárenske stroje a pod.) s veľkým statickým aj dynamickým namáhaním kotiev
- zálievka železobetónových, predpätých alebo panelových a skeletových betónových konštrukcií
- zálievka oceľových podper, mostných ložísk, žeriavových dráh, elektrárenských technológii a mnoho ďalších
- kotvenie vrát, stĺpov, oceľových okien, atď.