POPIS VÝROBKU
Svetlo šedý sypký prášok, obsahuje veľmi účinné polymery , bez zmrštenia
Jednokompotentná, k okamžitému použitiu, vysoká viazacia schopnosť
Odolná proti ropným produktom, vodotesná, odolná mrazu a protinámrazovým soliam
Neobsahuje chloridy, hlinitanový cement ani látky spôsobujúce koróziu
Konzistencia umožňuje ručné alebo mechanické spracovanie, čerpanie vrátane čerpania do výšok
Vykazuje vyššie mechanické odolnosti podobné železobetónovým prefabrikátom

POUŽITIE
Všeobecne pre výplne a výstuže v najširších oblastiach použitia
Kotvenia tyčí, výstužných oceľových prutov a sťahovacích lán do stien a stropov
Výplne vertikálnych alebo horizontálnych špár medzi prefabrikátmi
Chemické bednenie ako náhrada klasických bedniacich prvkov, kde sa nedajú použiť (zložitosť, nedostupnosť, nevhodnosť) alebo kde nesmú byť použite Lokálne opravy betónových konštrukcií, kde sa uplatní tixotropná konzistencia