POPIS VÝROBKU
Vyrobená na bázi cementu a špeciálnych prísad, bez zmrštenia
K okamžitému použitiu po rozmiešaní s vodou, voda slúži aj ako penetrácia
Vysoká viazacia schopnosť
Vysoká pevnosť v tlaku a ťahu za ohybu
Odolná proti ropným produktom
Vodotesná, nespôsobuje koróziu výstuže
Neobsahuje chloridy, sulfidy a kovové častice
Použiteľná v zavlhnutej a plastovej konzistencii, spracovateľná robotníckym náradím

POUŽITIE
Kotvenie do zvislých stien, výplne a tesnenia prestupov betónových plôch
Maltová lóža pre prefabrikatované dielce , podklad pre mostné ložiská, žeriavové drátky
Zmonolitnenie prefabrikovaných betónových dielcov
Chemické bednenie špár medzi prefabrikovanými dielcami pred vyliatim riedkou maltou rady GROUTEX 6
Opravy hotových betónových dielcov a prefabrikátov a sanácia betónových konštrukcii , kotvenie vrat, stĺpov, oceľových okien, atď.