HYDROIZOLÁCIE (bitumenové, cementové)

  • hydroizolácie vnútorné a vonkajšie
  • hydroizolácie stien, podláh
  • hydroizolácie nádrží pre pitnú vodu a ČOV

INJEKTÁŽE PROTI ZEMNEJ VLHKOSTI A SPEVŇOVACIE INJEKTÁŽE (polyzretánové, cementové)

  • hydroizolácia proti zemnej vlhkosti (PU, akryl)
  • spevňovanir podložia, základov, kolajísk
  • spevnenie a podlievanie betónových podláh proti pohybu
  • tesnenie priesakov vody do interiéru domov, garáží
  • tesnenie tlakovej vody – priehrady

PRE PRESNEJŠÍ VÝBER MATERIÁLU PROSÍM VOLAJTE +421 905 615 520

alebo navštívte stránku www.sanax.cz