Charakteristika
Modifikovaná zmes anorganického pôvodu, vysokej koncentrácie, priemyselne vyrobená. Používa sa ako prísada do čerstvého betónu, kde Akvatron 12 výrazne zlepšuje výsledné vlastnosti betónu, predovšetkým odolnosti voči, agresívnym látkam a ropným produktom. Tým zároveň predlžuje životnosť stavebnej konštrukcie. Pozitívne pôsobenie materiálu Akvatron 12 sa prejavuje hlavne pri tenkostenných betónových konštrukciách vodohospodárskych stavieb. Ďalšie možnosti využitia vlastností Akvatronu 12 je jeho aplikácia v kritických miestach betónovej konštrukcie, ako napr. styk steny a podlahy, pracovné škáry atď