Charakteristika
Zmes hlinitanového cementu a modifikačných prísad, ktorá po rozmiešaní s vodou rýchlo tuhne a tvrdne. Je nerozpustný vo vode, odolný voči chemickej korózii, neškodí ľudskému zdraviu a životnému prostrediu. Akvatron 8 je určený pre hydroizolačné sanačné práce všade tam, kde sa prejavujú aktívne prieniky vody a iných kvapalín. Pôsobí okamžite, pri tuhnutí má rozpínavý charakter kryštalizácie, vysoké hydroizolačné účinky s regulovateľnou dobou tuhnutia.