SANÁCIE BETÓNOVÝCH KONŠTRUKCIÍ (interiér + exteriér)

 • ochrana výstuže
 • výplne výtlkov
 • opravy vodorovných a zvislých konštrukcií

REPROFILÁCIE A OPRAVY MOSTNÝCH KONŠTRUKCIÍ

 • opravy pilierov, mostoviek
 • opravy kotiev zvodidiel
 • obnova náterov mostných konštrukcií

ZOSILŇOVANIE KONŠTRUKCIÍ (uhlíkové lamely a tkaniny, helikálna výstuž)

 • dodatočné zosilnenie betónových konštrukcií (stropy, prievlaky)
 • posilnenie nosníkov a stĺpov
 • riešenie systémových porúch domov
 • zošívanie trhlín muriva a podláh

SANAČNÉ OMIETKY

 • sanácie muriva (interiér, exteriér) – WTA
 • sanácie soklov
 • omietky s pórovitosťou väčšou ako 40%

PRE PRESNEJŠÍ VÝBER MATERIÁLU PROSÍM VOLAJTE +421 905 615 520

alebo navštívte stránku www.sanax.cz