OCHRANA BETÓNOVÝCH KONŠTRUKCIÍ, PAMIATKOVÝCH OBJEKTOV, OMIETOK A ŠTUKOV

  • ochranné nástreky a impregnácie
  • ochrana proti zmrazovacím cyklom
  • impregnácie pre spevnenie konštrukcií a hydrofobizáciu
  • ochrana pamiatok (fasády, sochy, štuky)

OPRAVY ČOV A NÁDRŽÍ PRE PITNÚ VODU

  • komplexné opravy betónových nádrží
  • ochrana výstuže
  • vyplnenie výtlkov
  • hydroizolácia poškodených miest
  • kompletná stavebná revízia nádrží a ČOV

KOMPLEXNÉ RIEŠENIA OPRÁV PAMIATKOVÝCH OBJEKTOV

PRE PRESNEJŠÍ VÝBER MATERIÁLU PROSÍM VOLAJTE +421 905 615 520

alebo navštívte stránku www.sanax.cz