EPOXIDOVÝ PODLAHOVÝ MATERIÁL

1. Popis:
Zložka „A” je modifikovaná epoxidová živica bez rozpúšťadla s pigmentmi, plniacimi a prídavnými látkami Zložka „B”: je modifikovaný cykloalifatický polyamín

OBLASŤ POUŽITIA
• na zhotovenie podláh vystavených veľkému mechanickému a strednému chemickému zaťaženiu • do výrobných a skladových miestností, dielní, hál, strojníckych, sociálnych a komunálnych miestností, predajných priestorov, chodieb, prechodov, najrôznejších odvetví priemyslu, obchodu a služieb, verejných budov, obchodných domov, garáží, parkovacích domov atď.