VODOU RIEDITEĽNÝ EPOXIDOVÝ PODLAHOVÝ MATERIÁL

1. Popis:
Zložka „A” je vodná disperzia modifikovanej epoxidovej živice
Zložka „B” je modifikovaný polyamín s pigmentmi, plnivami a prídavnými látkami

OBLASŤ POUŽITIA
• na zhotovenie tenkých podláh vystavených strednému mechanickému a priemernému chemickému zaťaženiu • do výrobných a skladových miestností, dielní, hál, strojníckych, sociálnych a komunálnych miestností, predajných priestorov, chodieb, prechodov, najrôznejších odvetví priemyslu, obchodu a služieb, verejných budov, obchodných domov, garáží, parkovacích domov atď.