UNIVERZÁLNA EPOXIDOVÁ PENETRÁCIA

Popis:
Zložka „A” je modifikovaná epoxidová živica bez rozpúšťadla Zložka „B”: je modifikovaný cykloalifatický polyamín

OBLASŤ POUŽITIA
Ako penetrácia epoxidových systémov na betón, cementový poter • na impregnáciu betónu riedený riedidlom AMERIN H-1 • plnený kremičitým pieskom na zhotovenie vysoko pevnostnej epoxi malty a betónu rôzneho zloženia na vyrovnávanie povrchov • samostatne ako tenkovrstvový náter na zbavenie betónu prašnosti • na lepenie betón – betón, betón – kov, na opravu výtlkov betónu, na odstránenie trhlín atď.