EPOXIDOVÁ PENETRÁCIA NA VEĽKÉ PLOCHY

1. Popis:
Zložka „A” je modifikovaná epoxidová živica s malým množstvom rozpúšťadla (asi 5 %)
Zložka „B”: je modifikovaný cykloalifatický polyamín

OBLASŤ POUŽITIA
• ako penetrácia epoxi systémov na betón, cementový poter • na impregnáciu betónu riedený riedidlom AMERIN H-1 • plnený kremičitým pieskom na prípravu povrch vyrovnávajúceho hladiaceho materiálu veľkej pevnosti rôzneho zloženia • neodporúča sa na zhotovenie hrubšieho epoxi betónového poťahu ako 5 mm, ako ani samostatne na prípravu tenkého poťahu.