RAPID PENETRÁCIA

1. Popis:
Zložka „A” je modifikovaná epoxidová živica bez rozpúšťadla
Zložka „B”: je modifikovaný polyamín

OBLASŤ POUŽITIA
• ako rýchla penetrácia epoxi systémov na betón, cementový poter • na impregnáciu betónu riedením riedidlom H-1 • plnený kremičitým pieskom na zhotovenie povrch vyrovnávajúcej rýchlo viažucej epoxi malty a betónu veľkej pevnosti rôzneho zloženia • samostatne ako tenkovrstvový náter na zbavenie betónu prašnosti • na lepenie betón – betón, betón – kov, na opravu výtlkov betónu, na odstránenie trhlín atď.