RÝCHLOTUHNÚCI EPOXIDOVÝ PODLAHOVÝ MATERIÁL (RAPID)

1. Popis:
Zložka „A” je modifikovaná epoxidová živica bez rozpúšťadla s pigmentmi, plniacimi a prídavnými látkami
Zložka „B”: je modifikovaný polyamín s veľmi veľkou reaktivitou

OBLASŤ POUŽITIA
Podobná ako pri AMERIN DT-4, keď je potrebné rýchle viazanie.