EPOXIDOVÝ PODLAHOVÝ MATERIÁL SO ZVÝŠENOU ODOLNOSŤOU PROTI CHEMIKÁLIÁM

1. Popis:
Zložka „A” je modifikovaná epoxidová živica bez rozpúšťadla s pigmentmi, plniacimi a prídavnými látkami
Zložka „B”: je špeciálny polyamín

OBLASŤ POUŽITIA
Na pokrytie podláh a zvislých plôch vystavených silnému chemickému namáhaniu napr. do laboratórií, do chemických a potravinárskych podnikov, galvanizovní, akumulátorových miestností atď.