POLYURETÁNOVÝ PODLAHOVÝ MATERIÁL

1. Popis:
Zložka „A” je polyolová syntetická živica bez rozpúšťadla s pigmentmi, plniacimi a prídavnými látkami
Zložka „B” je poly-izokyanát na báze MDI

OBLASŤ POUŽITIA
• na zhotovenie podláh vystavených strednému mechanickému a miernejšiemu chemickému namáhaniu • do výrobných a skladových miestností, dielní, hál, strojníckych, sociálnych a komunálnych miestností, predajných priestorov, chodieb, prechodov, najrôznejších odvetví priemyslu, obchodu a služieb, verejných budov, obchodných domov, garáží, parkovacích domov atď. • poskytuje pružnejší poter ako AMERIN DT-4 • je vhodný aj na pokrytie asfaltu