RIEDIDLO PRE POLYURETÁNY

1. Všeobecý popis:
AMERIN® H-2/PUR je riedidlo obsahujúce alifatické estery a špeciálne prídavné látky.

OBLASŤ POUŽITIA
AMERIN H-2/PUR riedidlo slúži na riedenie výrobkov AMERIN na báze polyuretánov (AMERIN UB-1, UD-4, UD-4/Rapid, atď.), ako aj na čistenie náradia používaného pri ich aplikácii.

Pigmentované typy (UD-4, UD-4/Rapid, USP-1, atď.) treba riediť vtedy, keď je potrebný materiál s nižšou viskozitou, napr. v studenom počasí, alebo pri príprave tenko-vrstvového poťahu. Vtedy je zvyčajné dávkovanie 1-5 % riedidla AMERIN H-2/PUR počítané na hmotnosť živičnej zmesi.