PENETRÁCIA

1. Popis:
Jednozložkový rozpúšťadlom riediteľný podklad na báze polyizokyanátového prepolyméru, viažuci na vzdušnú vlhkosť.

2. Vlastnosti:
nízka viskozita, rýchle sušenie
vynikajúce mechanické vlastnosti.

3. Oblasť použitia:
na impregnáciu betónu
ako podklad pod náterové látky PUR na betón a cementový poter.

4. Technické údaje

5. Požiadavky na podklad:
pozri Technologický postup

6. Príprava povrchu:
pozri Technologický postup

7. Premiešanie materiálu:
Jednozložkový AMERIN UB-1 netreba pred použitím premiešať.

8. Spracovanie:
Pozor! AMERIN UB-1 obsahuje rozpúšťadlo, preto počas jeho použitia a potom aspoň počas 12 hodín sa treba postarať o dobré vetranie.

Počas vykonávania práce treba prísne dodržiavať protipožiarne predpisy vzťahujúce sa na látky patriace do II. triedy horľavosti.

8.1. Impregnácia:
AMERIN UB-1 riedený je vhodný aj na impregnáciu betónu. Ako riedidlo treba použiť 30-50 % AMERIN H-2/PUR vzhľadom na množstvo AMERINu UB-1.

Na impregnáciu je účelné použiť taký nástroj, ktorý zabezpečí rovnomerné rozprestretie. Najčastejší postup je, že materiál vylejeme asi v 10-30 cm širokom pruhu, rozprestrieme gumovou stierkou, potom ho prevalcujeme valcom Teddy.

Priemerná spotreba materiálu:
AMERIN UB-1: asi 0,3 kg/m2
AMERIN H-2/PUR: asi 0,10-0,15 kg/m2

8.2. Kladenie podkladu:
Na kladenie podkladu je účelné použiť taký nástroj, ktorý zabezpečí rovnomerné rozprestretie. Najčastejší postup je, že materiál vylejeme asi v 10-30 cm širokom pruhu, rozprestrieme gumovou stierkou, potom ho prevalcujeme valcom Teddy. Konečne čerstvý náter posypeme v závislosti od charakteru nasledujúcej vrstvy kremenným pieskom.

Priemerná spotreba materiálu: AMERIN UB-1: asi 0,3 kg/m2

Treba zabrániť vytvoreniu mláky podkladu!

8.3. Povrch uzatvárajúci náter:
Po položení vhodného podkladu môžeme na druhý deň postup zopakovať a pripraviť póry uzatvárajúci bezfarebný náter zabraňujúci prášeniu.

8.4. Hladenie a vyrovnanie povrchu:
AMERIN UB-1 nie je vhodný na prípravu povrch vyrovnávajúcich syntetických živíc s kremenným pieskom alebo iným plnivom. Polyuretánových systémoch treba na tento cieľ použiť dvojzložkový podlahový materiál AMERIN UD-4, alebo AMERIN UD-4/G.

8.5. Ďalší náter:
Asi po 8-24 hodinách po nanesení podkladu AMERIN UB-1 možno nanášať hrubú vrstvu AMERIN poterovej látky (AMERIN UD-4, UTR-3/P atď.), nasledujúci člen plánovaného usporiadania vrstiev.

Pozor! Poter bez rozpúšťadla možno nanášať iba po úplnom vyprchaní rozpúšťadla prítomného v podklade. V opačnom prípade môže zvyškové rozpúšťadlo poškodiť poter.

9. Balenie:
V 20 kg jednotkách
Na zvláštnu žiadosť vybavíme aj dodávku v iných adjustačných jednotkách.

10. Doba skladovateľnosti:
6 mesiacov (Informácie týkajúce sa uskladnenia pozri Technologický postup.)

11. Bezpečnosť a ochrana zdravia pri práci:
Vytvrdnutá látka je fyziologicky neškodná. Informácie týkajúce sa kvapaliny obsahujú Technologický postup a Údajový list bezpečnostnej techniky.

12. Protipožiarne zaradenie:
II. stupeň (nebezpečenstvo ohňa a výbuchu)

13. Čistenie:
Zložky, resp. ešte nevytvrdnutý materiál možno odstrániť riedidlom AMERIN H-2/PUR. Vytvrdnutý materiál možno však odstrániť iba mechanicky.

14. Zaobchádzanie s odpadmi, zneškodnenie:
Po vytvrdnutí možno materiál odstrániť spolu s komunálnym odpadom.
So zvyškami v nádobách treba zaobchádzať ako s nebezpečným materiálom, ako so zvyškami laku.