Cementový vsyp pre priemyselné podlahy

AKVADUR 12 je posypová zmes na báze cementu, plniva, obrusu-odolného kameniva a špeciálnych prísad. Je dodávaná ako vopred namiešaná suchá zmes k priamemu použitiu systémom „suchý do mokrého“. Je určený pre povrchovú úpravu čerstvých betónových podláh so stredne ťažkou prevádzkou v priemyselných objektoch.

OBLASŤ POUŽITIA
• sklady, garáže
• výrobné haly
• logistické centrá
• sklady obilia