Povrchová úprava priemyselných podláh na báze akryláto

DUROCHAPE
možno naniesť na hotové betónové podlahy, je to malta obsahujúca cement a emulziu syntetickej živice, pomocou ktorej možno vyhotoviť farebný, veľmi odolný, monolitický povlak na podlahy hrúbky 1 cm.

OBLASŤ POUŽITIA
• v závodoch potravinárskeho priemyslu, na bitúnkoch
• na podlahách, ktoré sú vystavené vplyvu rôznych chemikálií
• na obnovenie starých priemyselných podláh