Antistatický cementový vsyp pre priemyselné podlahy

DUROMETAL je posypová zmes na báze cementu, plniva, obrusu-odolného kameniva a špeciálnych prísad. Je s vysokým obsahom kovu. Je dodávaná ako vopred namiešaná suchá zmes k priamemu použitiu systémom „suchý do mokrého“ alebo vo variante DUROMETAL PLUS ako „mokrý do mokrého“.
Je určený pre povrchovú úpravu čerstvých betónových podláh s ťažkou prevádzkou v priemyselných objektoch.

OBLASŤ POUŽITIA
• logistické centrá, regálové zakladače
• ťažké prevádzky
• výroby, sklady, dielne, garáže