Cementový vsyp pre priemyselné podlahy

DUROSTONE je posypová zmes na báze cementu, plniva, obrusu-odolného kameniva, korundu a špeciálnych prísad. Je dodávaná ako vopred namiešaná suchá zmes k priamemu použitiu systémom „suchý do mokrého“ alebo vo variante DUROSTONE PLUS ako „mokrý do mokrého“.
Je určený pre povrchovú úpravu čerstvých betónových podláh so stredne ťažkou prevádzkou v priemyselných objektoch.

OBLASŤ POUŽITIA
• sklady, garáže
• výrobné haly
• logistické centrá
• sklady obilia