Technický list – ENDURO®HPP45

VLASTNOSTI A VÝHODY
• tvarovo navrhnuté tak, aby sa nevytvárali zhluky
• zvyšuje pevnosť v ohybe
• zvyšuje súdržnosť a znižuje segregáciu
• nemagnetické • nehrdzavejúce
• chemicky odolné • zníženie opotrebenia čerpadiel a transportných hadíc
• bezpečná a ľahká manipulácia
• zjednodušená doprava
• ekonomická alternatíva oceľového vlákna