Polimix – Monofilné vlákna

Sú priemyselné vlákna vyvinuté na zosilnenie betónu. Okrem použitia v monolitických betónových doskách je vhodný aj na zosilnenie cementových poterov a mált.
Vlákna sa v betónovej zmesi rozptýlia ovnomerne a vytvorením hustej priestorovej siete významne obmedzujú tvorbu mikrotrhliniek vznikajúcich v dôsledku zmrašťovania betonu. Sú odolné voči chemikáliám, zlepšuje bezprašnosť podlahy, ako i jeho odolnosť voči nárazom a oteruvzdornosť.

OBLASŤ POUŽITIA
• Priemyselné podlahy • Cementové potery • Kremičité potery
• Sadrové potery • Ľahčené betóny• Potery z umelých živíc
• Vákuované betóny • Suché maltové zmesi • Prefabrikované betónové prvky, dielce