POPIS
Fibermesh 300 e3 mikrospevňovací systém pre betón – zo 100 % čistého homopolyméru polypropylénu fibrilované vlákna s e3 patentovanou technológiou, ktoré neobsahujú recyklované olefíny a ktoré sú špeciálne komponované a vyrábané v zariadení s certifikáciou ISO 9002 s optimálnou gradáciou pre použitie pre sekundárne spevňovanie betónu pri minimálnom dávkovaní 0,1% (obj.) (1,5 lbs./yrd3, t.j. 0.9 kg/m3) – klasifikované podľa UL. V súlade s Národnými stavebnými zákonmi a ASTM C-1116 Typ III 4.1.3., ASTM C-1116 Performance Level I a Residual Strength (zvyškovou pevnosťou).

FUNKCIA
• alternatívny konštrukčný systém k tradičnému sekundárnemu spevňovaniu v betóne
• potláča a kontroluje tvorbu vnútorného praskania betónu
• spevňuje voči rázovým silám
• spevňuje voči účinku deštrukčných síl (drvenie, trieštenie)
• spevňuje voči materiálovým stratám od abrazívnych síl
• spevňuje voči migrácii vody
• poskytuje zlepšenú trvanlivosť/odolnosť
• poskytuje húževnatosť vytvrdenému betónu
• znižuje plastické zmrašťovanie a praskanie pri sadnutí betónu
• poskytuje zvyškovú pevnosť (polomovú pevnosť)