Stavba: Rekonštrukcia podlahy v skladovej hale Matador, Bojnícka ulica Bratislava
Materiál: Samonivelačný poter Cemtop 340
Výmera: 1600 m²
Investor: Matador
Aplikačná firma: MD Floor s.r.o. , Martin Dzielava , Bratislava

Pri rekonštrukcii podlahy bola použitá technológia samonivelačného materiálu Cemtop z rady materiálov CEMART. Podkladový betón bol po zbavení nesúdržných častí (frézovanie) napenetrovaný a na takto pripravený povrch bol odborne aplikovaný, firmou MD FLOOR, samonivelačný poter Cemtop 340. Tým vznikla jednoliata vysoko kvalitná podlaha.

simatt_overeneMatador 013Matador 015