Stavba: Swedwood Malacky
Materiál: Cemtop 340
Výmera: 1900 m²
Investor: Steelmont, Bratislava
Aplikačná firma: Milan Hubek Blastro, Kúty

V roku 2014 bola zrealizovaná kompletná rekonštrukcia výrobnej haly spoločnosti Swedwood v Malackách.Po odstránení starých strojov musela byť vykonaná betonáž, nakoľko boli stroje osadené niekoľko desiatok centimetrov pod úrovňou celej podlahy. Celá plocha bola následne otryskaná a ako konečná povrchová úprava bola zvolená technológia samonivelačným materiálom Cemtop 340, ktorý spĺňa vysoké požiadavky kladené na priemyselnú podlahu.

simatt_overene