Stavba: Rekonštrukcia podlahy v predajni automobilov VOLKSWAGEN ,Bratislava
Výmera: cca 900 m²
Typ podlahy: Samonivelačná podlaha CEMDUR
Realizačná firma: TOREX , s.r.o.

Popis:

Pri rekonštrukcii autopredajne VOLKSWAGEN bola použitá technológia samonivelačných materiálov CEMDUR z rady samonivelačných materiálov CEMART.

Rekonštrukcia prebiehalav štyroch krokoch:

1/ Frézovanie podkladu a vysávanie priemyselným vysávačom.

2/ Zameranie plochy a montáž výškových bodov.

3/ Hrubé vyrovnanie veľkých nerovností.
Po zameraní, očistení a penetrácii podkladu bolo potrebné vyrovnať veľké nerovností.Tento krok bol zrealizovaný podkladovým materiálom CEMDUR 110, ktorý bol nasýtený kremičitým pieskom tak , aby vznikla malta pre ručné vyrovnanie veľkých nerovností.

2/ Finálna vrstva
Po zhotovení ručnej vyrovnávky hrubých nerovností a po penetrácii podkladu bola zrealizovaná strojná pokládka finálnej vrstvy CEMDUR 110. Takto vznikla už finálna plocha pripravená pre pokládku veľkoplošnej dlažby ako konečnej povrchovej úpravy.

Použitím vysoko kvalitného samonivelačného materiálu z rady CEMDUR a profesionálnym prístupom realizačnej podlahárskej firmy TOREX, s.r.o. bol vytvorený kvalitný a rovný povrch pripravený pre pokládku veľkoplošnej dlažby.

simatt_overene

vw1vw