Stavba: DELTA – rozšírenie výrobnej plochy
Výmera: 10.000 m²
Typ podlahy: Bezšpárová betónová podlaha s výztužou ArcelorMittal HE 1/50
Realizačná firma: Podlahy RK, s.r.o.

Popis:

Pri rozšírení výrobnej plochy závodu DELTA, Nová Dubnica bola použitá technológia bezšpárových podláh. Táto technológia umožňuje realizáciu veľkých podlahových celkov bez zmrašťovacích dilatácií. Čím menej je rezaných dilatačných škár v podlahe tým menšie je riziko poškodenia podlahy prevádzkou manipulačnej techniky.
Realizácia je náročná na precíznu prípravu pred začiatkom samotnej betonáže a vyžaduje vysokú odbornú spôsobilosť realizačnej firmy.

Statický výpočet pre dávkovanie výstuže spracoval výrobca drátkovej výstuže – spoločnosť ArcelorMittal. Zároveň bolo vo výpočte navrhnuté optimálne rozčlenenie plochy do jednotlivých dilatačných celkov v základnom module 36 x 36 m.

Spojením vhodnej technológie, statického posúdenia a precíznej práce realizačnej firmy Podlahy RK, s.r.o. bola zrealizovaná veľmi kvalitná priemyselná bezšpárová podlaha.

simatt_overene

delta