Korešpondenčná adresa

Zbrody 3
831 07 Bratislava
Ing. Tomáš Vácha – Konateľ
Ičo: 35707275
Ič DPH : 2020227341

DIVÍZIA PRIEMYSELNÉ PODLAHY A ŠPECIÁLNE TECHNOLÓGIE

PREDAJNÉ MIESTA

Otvorené: Po-Pia: 7:30 hod. – 15:30 hod.

Sklad Bratislava

Výhonská 1 (Areál Drevony) Bratislava - Rača 831 06

0905 615 520

Sklad Žilina

Pavla Mudroňa 7 (sklad č.7) Žilina 010 01

0907 874 296

Sklad Košice

Teslova 3 Areál REMPKO stavebniny Košice 040 12

0905 892 254

OBCHODNÉ ODDELENIE

Západné Slovensko

Ing. Tomáš Vácha

0905 615 520

Technické oddelenie

Mgr. Martin Rožek, Ing. Tomáš Vácha

Bratislava

0905 982 399, 0905 615 520

Západné Slovensko

Ekonomické oddelenie

Mgr. Anna Váchová

Bratislava

0948 622 066

Západné Slovensko

špeciálne technológie

Martin Holička

0948038098

Stredné Slovensko

Ing. Peter Ciran

0911 512 969

Východné Slovensko

Ing. Miroslav Tóth

0905 892 254

SIMATT CZ, s.r.o. – Česká republika
Korešpondenčná adresa:
Mírové Náměstí 42
339 01 Chudenice
Ing. Tomáš Vácha – Konateľ
Ičo: 29124409
DIČ : CZ 29124409
Tel./ +420 603 542 263
E-mail: info@simatt.cz

DIVÍZIA INFRAČERVENÉ VYKUROVANIE

Ing. Tomáš Vácha

Bratislava

+421 905 615 520

DIVÍZIA INTERIÉROVÝ DIZAJN

Mgr. Anna Váchová

Bratislava

+421 948 622 066